АКТУАЛНО
Просветен курс „Тайнствата на Църквата“ през 2023/2024 година

На 22 октомври 2023г. От 18.00 ч., с благословението на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний, за втора поредна година нашата църковна община стартира безплатен просветен курс, който ще запознава с основите на православната християнска вяра.
Темата през тази година са „Тайнствата на Църквата“. Ще разберем какво означава думата „тайнство“, колко на брой са църковните тайнства, какви са условията за участието в тях, има ли разлика между православното, католическото и протестантско разбиране за тайнствата и много други въпроси.
Особено внимание ще бъде отделено на Божествената литургия. Защо я наричаме „Евхаристия“, как възниква, колко вида литургии има, какви са нейните части. Какво означава „литургия след литургията“.
Лекциите ще води д-р Златина Каравълчева, византинист и богослов, занимаващ се от десет години с катехизаторска дейност, преводач на много книги предимно от гръцки език, но също от руски и немски. В България тя води курсовете по катехизис в два столични храма – „Покров Богородичен“ и „Рождество Христово“.
Беседите ще се провеждат онлайн в платформата Zoom, два пъти месечно, в неделя от 18.00 ч. с продължителност 45 минути (30 минути беседа и 15 минути възможност за въпроси и дискусия) и са отворени за всички интересуващи се от православната вяра българи.

Първата беседа ще се проведе на 22 октомври 2023г. от 18.00 ч.

Втората беседа ще се проведе на 12 ноември 2023г. от 18.00 ч.
Тема: "Подготовката за тайнството Кръщение в миналото и днес"

Meeting-ID 860 8005 7805
Към ZOOM срещата